Môj TEXNET

OPTICKÉ SIETE

„BEZPROBLÉMOVÁ A DLHODOBO FUNKČNÁ OPTICKÁ SIEŤ“

GARANČNÝ PROGRAM pre optické siete zahŕňa komplexnú podporu od návrhu riešenia cez výber jednotlivých prvkov optickej kabeláže, samotnej kompletáži až po zváranie optických vlákien alebo certifikačného merania optickej trasy.

Pomôžeme Vám pri výbere jednotlivých komponentov optickej siete, skontrolujeme výkaz výmer na daný projekt a poradíme Vám taktiež pri Vašej objednávke, kde skontrolujeme všetky komponenty a po konzultácii s Vami ju doplníme alebo upravíme ak je to nutné.

ZÁPOŽIČNÝ PROGRAM máme aplikovaný štandardne aj pri malých projektoch. Vychádzame Vám v ústrety a každý optický kábel je možné od nás zapožičať na dohodnutú dobu a fakturuje sa reálne spotrebovaná dĺžka káblu.

INŠTALAČNÝ PROGRAM sa u nás opiera o dlhodobé skúsenosti s optickými sieťami a preto Vám vieme zabezpečiť certifikované zváranie a meranie Vašich optických sietí. Ďalej Vám vieme poskytnúť zafukovanie optických káblov, minikáblov, vláknových zväzkov a FTTH optických káblov, nakoľko disponujeme strojným vybavením na takmer všetky typy zafukovacích prác.