Môj TEXNET

Profil spoločnosti TEXNET s.r.o.

SPOLOČNOSŤ TEXNET je distribútor komponentov a systémových riešení s pridanou hodnotou a poskytuje komplexnú podporu v oblasti štruktúrovaných kabelážnych systémov, optických sietí, rozvádzačov a záložných zdrojov. Spoločnosť vznikla v roku 2006 ako ambiciózny tím ľudí s profesionálnymi skúsenosťami rozvíjať produktové portfólio a systémové riešenia.

AKO DISTRIBÚTOR S PRIDANOU HODNOTOU zameraný na predaj systémových komunikačných riešení pre svojich zákazníkov máme v spoločnosti TEXNET jednotlivé divízie, ktoré venujú výnimočnú pozornosť potrebám svojich zákazníkov a taktiež dodávateľom.

NAŠI ZÁKAZNÍCI vysoko oceňujú, že sme špecialisti zo znalosťou praktických aplikácií. Ponúkame Vám technické odborné znalosti v komunikácii s výrobcami, ktorý tvoria svetovú špičku vo svojom odbore a to nám poskytuje jedinečný základ pre neustále inovácie zamerané na potreby našich zákazníkov.

RUČÍME ZA INTEGRITU VAŠICH DÁT a to sa prejavuje v každom aspekte našej činnosti. Zastupujeme spoločnosti, ktoré sú celosvetovo uznávané vo svojom odbore a patria medzi svetovú špičku. Výsledkom je záruka integrity dát našich zákazníkov a predĺženie životnosti ich systémov.

INTENZÍVNA KOMUNIKÁCIA s našimi partnermi nám umožňuje pružne reagovať na lokálne požiadavky a taktiež na špeciálne projektové riešenia. Všetky produkty sú testované „end-to-end“ tak, aby bola zaručená tá najvyššia úroveň integrity dát.

GARANČNÝ PROGRAM, ktorý aplikujeme pri jednotlivých projektoch a zákazníkoch patrí neodmysliteľne k distribúcii a kladieme na neho veľký dôraz. Je pre nás veľmi dôležité aby naši zákazníci mali komplexnú predajnú a odbornú podporu pri jednotlivých projektoch, ktorá sa opiera o praktické skúsenosti.

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIA, ktoré pravidelne organizujeme nielen pre inštalačné spoločnosti, ale aj pre projektantov a investorov, nám umožňujú plniť jeden s našich hlavných cieľov: to, aby plánovanie a projektovanie sieťových riešení bolo pre Vás jednoduché a efektívne v každej fáze realizácie Vášho projektu.

NAŠU SPOLOČNOSŤ budujeme vďaka klientom, ktorí u nás nachádzajú: KOREKTNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, FLEXIBILITU, PROFESIONALITU a ĽUDSKÝ PRÍSTUP.