Môj TEXNET
MOLEX PREMISE NETWORKS

Monitoring fyzickej vrstvy
MIIM™ a riešenie APLMM
MOLEX PREMISE NETWORKS

MIIM™

MIIM™, súčasť riešení APLLM (Advanced Physical Layer Lifecycle Management), je revolučný systém umožňujúci kompletnú správu fyzickej vrstvy pri súčasnej integrácií s nástrojmi pre správu sietí. Pre správcov informačných technológií je tak zaistená kompletná viditeľnosť informácií o fyzickej vrstve a výsledkom toho je výkonnejšia a efektívnejšia správa sietí.

APLLM

Riešenie APLLM svojim užívateľom vďaka využívaniu kombináciou softvéru, elektroniky a produktov štruktúrovanej kabeláže umožňuje sledovanie a správu ich investícií od fázy plánovania, cez návrhy, zabezpečovaní dodávok, inštaláciu, presuny, rozširovanie a zmeny siete až po prípadný "upgrade" infraštruktúry, a pokrýva tak celý životný cyklus . V súčasnom hektickom podnikovom prostredí je úspech spoločnosťou závislý na schopnostiach IT oddelení poskytovať užívateľom spoľahlivú konektivitu životne dôležitých sieťových prvkov, keď sú do nástrojov uľahčujúcich monitorovanie siete, správu sieťových prvkov a plánovanie a realizáciu zákaziek investované obrovské finančné prostriedky.

Monitoring Fyzickej Vrstvy MIIM™ a riešenie APLMM

UCELENÉ RIEŠENIE POKROČILEJ SPRÁVY FYZICKEJ VRSTVY

Systém MIIM™ je ucelené riešenie pokročilej správy fyzickej vrstvy, ktoré sa zameriava na vylepšenú správu siete a jej zabezpečenie, na správu majetku a na zvýšenú produktivitu a viditeľnosť informácií. Riešenie MIIM umožňuje nielen správu presunov, rozšírenie a zmien siete a správu pracovných príkazov, ale navyše nepretržite monitoruje a mapuje fyzickú vrstvu - vrátane neporušenosti káblov od telekomunikačnej miestnosti až po konečnú dátovú zásuvku, detekuje pripojenie / odpojenie sieťových zariadení, porovnáva reálne nasadené prvky siete s ich návrhom a umožňuje technikom realizáciu pracovných príkazov pomocou riadeného prepájanie. Kľúčovým rozdielom je schopnosť riešenia MIIM sledovať stav fyzických kanálov aj za hranicami rozvodných skríň, až na vzdialených pracoviskách.

Riešenie MIIM™ od spoločnosti Molex Premise Networks je tým najucelenejším riešením pre správu fyzickej vrstvy s množstvom jedinečných funkcií zabezpečujúcich úplnú viditeľnosť informácií pre správcov informačných technológií.

NAJDÔLEŽITEJŠIE CHARAKTERISTIKY RIEŠENIA MIIM™

  • Nepretržite monitoruje fyzickú vrstvu vrátane káblov, prepínačov a sieťových zariadení.
  • Overuje neporušenosť horizontálnych káblov až po dátové zásuvky na pracoviskách, detekuje prerušenie spojenia a poruchy izolácie. Dokáže detekovať prerušenia horizontálneho kábla a prerušená spojenie medzi prepojovacím káblom a užívateľskými počítačmi.
  • Porovnáva reálne nasadené prvky siete s ich návrhom a zvýrazňuje všetky výnimky.
  • Nepretržite monitoruje prítomnosť zariadení pripojených do dátovej zásuvky na pracovisku, a to aj prípade, keď je zariadenie vypnuté. Možné nakonfigurovať výstrahy upozorňujúce personál na neoprávnené odpojenie zariadenia alebo na neoprávnené pokusy o pripojenie k sieti.
  • Dopytovanie pripojených zariadení riadené udalosťami zabezpečuje poskytovanie aktuálnych informácií zo všetkých zariadení pripojených ku všetkým dátovým zásuvkám.
  • Uľahčuje správu zákaziek, vrátane plánovania a zaznamenávanie presunov, rozšírenie a zmien siete a vrátane overovania správneho vykonávania pracovných príkazov.
  • Umožňuje riadené prepájanie, kedy sú na prepojovacích paneloch umiestnené diódy LED, ktoré indikujú porty s aktuálnymi pracovnými príkazmi.

JEDNODUCHOSŤ RIEŠENIA MIIM™

Riešenie MIIM™ bolo od samého základu navrhnuté s cieľom zachovania jeho jednoduchosti - jednoduché pre technikov, jednoduchá inštalácia a jednoduché používanie. Bez potreby špeciálnych prepojovacích káblov, špeciálnych vstupno-výstupných káblov alebo LCD obrazoviek a vďaka okamžitej funkčné integrácii s ostatnými nástrojmi pre správu sietí sú náklady na nasadenie riešení MIIM výrazne nižšie ako je tomu v prípade systémov "inteligentného prepájania", ktoré sú v súčasnosti na trhu.