Môj TEXNET
MOLEX PREMISE NETWORKS

Dátové rozvádzače
MOLEX PREMISE NETWORKS

MOLEX PREMISE NETWORKS

Už viac ako 20 rokov prináša MOLEX PREMISE NETWORKS do dátových rozvodov vyššiu mieru organizácie a prehľadnosti a tým zásadne zvyšuje bezpečnosť, využitie a životnosť fyzickej dátovej časti IT infraštruktúry. V MOLEX PREMISE NETWORKS sa všetky aktivity sústreďujú okolo toho, čo je najdôležitejšie pre Vás- a tým je ochrana integrity Vašich dát. A práve skutočnosť, že má jediný, jasne definovateľný cieľ, mu umožňuje poskytovať zákazníkom tie najmodernejšie, inovatívne riešenia sieťových kabeláží. Tým sa líši od všetkých ostatných od trhu a to je tiež dôvod, prečo čoraz viac ľudí z celého sveta sa spolieha na špičkovú komunikačnú infraštruktúru od MOLEX PREMISE NETWORKS.

MOLEX PN sieťové kabelážne produkty sú testované „end-to-end“ tak, aby bola zaručená tá najvyššia úroveň integrity dát a prísne dodržiavanie zavedených priemyslových štandardov po celom svete.

PARAMETRE

MOLEX PN navrhuje produkty splňujúce alebo dokonca prevyšujúce ako očakávania našich zákazníkov tak i parametre stanovené priemyslovými štandardmi. Všetky produkty mudia byť vyrábané tak, aby mali vynikajúce elektrické parametra. Ich životnosť musí dlhodobo zaručovať integritu dát.

BALÍČKOVÉ RIEŠENIA

MOLEX PN komponenty a systémy sú navrhnuté ako „inovatívne balíčkové riešenia“ určené pre potreby integrity dát prichádzajúce od našich zákazníkov. Od zásuviek až po distribučné rámy, od medených k optickým komponentom, od konektorov až po systémy „managementu“ vodičov, od dokumentácie k podpore zákazníkom- MOLEX PN riešenia využívajú unikátne vlastnosti, vďaka ktorým sú výnimočne flexibilné, ľahko použiteľné a majú nízke náklady na celú dobu životnosti.

PARTNERSTVO

Spoločnosť MOLEX PN úzko spolupracuje s najkvalitnejšími partnerskými distribútorskými a montážnymi spoločnosťami. Výsledkom je záruka integrity dát našich zákazníkov a predĺženie životnosti ich systémov.

Rozvádzače MOLEX PREMISE NETWORKS

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

  • 19“ Stojanové rozvádzače
  • 19“ Serverové rozvádzače
  • DELTA IP65 vonkajšie rozvádzače
  • 10“ Nástenné rozvádzače
  • 19“ Príslušenstvo
  • Kompletné riešenie dátových centier
  • Vertikálny manažment
  • Optické rozvádzače